Обсуждение 'Страх смерті '

Всего комментариев: 1

Дійсно, проблему ставлення до смерті та її впливу на особистість психологу треба розглядати в контексті сучасної теорії страху і тривоги. Смерть є важливою детермінантою розвитку особистості людини, а розвиток – суцільний процес творення і руйнування. Упродовж свого життя людина має і здобутки, і збитки. А смерть співіснує паралельно з нашим життям і породжує різноманітні впливи на особистість.

Наслідки психологічного впливу страху смерті на особистість бувають як позитивні (можливість переосмислити своє життя і знайти новий сенс; можливість випробувати любов; шанс стати самим собою і усвідомити унікальність свого життя тощо), так і негативні (порушення сприйняття та усвідомлення; дезорганізація поведінки та діяльності; негативні зміни структури особистості; зниження здатності приймати самостійні рішення тощо). В сучасній психотерапії необхідно указати клієнту, що страх смерті - це внутрішній ресурс особистості, що є можливість використати його в різних життєвих ситуаціях.

Чтобы прокомментировать статью, авторизируйтесь или пройдите регистрацию!

Наши психологи

qr