У Психолога
Авторизація
Запам'ятати на місяць
Реєстрація Забули пароль?


Системна сімейна психотерапія. Системні психотерапевти.

Методи психотерапії » Системна сімейна психотерапія

Що таке Системна сімейна психотерапія простими словами вже пояснив 1 психолог.

Хочете докладніше дізнатися, як на практиці використовується ? Своє бачення та досвід роботи у напрямі «Системна сімейна психотерапія» описують психологи-практики та психотерапевти сайту.


Системна сімейна терапія допомагає зрозуміти окрему людину в контексті її соціальних зв'язків.
Системна сімейна терапія дозволяє психологу працювати як із цілою сім'єю, так і з одним членом сім'ї. Даний комплексний підхід дозволяє розглядати не просто окремого суб'єкта (незалежно від кількості осіб), а взаємодію та взаємовідносини всередині та зовні цілісної системи. Клієнт може сам відчути своє об'єктивне ставлення до труднощів і зрозуміти, що при цьому відчувають по відношенню і до нього, і до цих труднощів інші члени його сім'ї. Клієнт дивиться на себе, на ситуацію і на залучених до неї людей як би збоку, їх "очима". При цьому головна мета терапії - допомогти Клієнту знайти для себе правильне рішення ситуації, тобто поставити мету - яка може бути для нього найбільш сприятливою, а потім знайти і проаналізувати ключові точки процесу, рухаючись по яких людина прийде до правильного для себе вирішення та досягнення поставленої мети.
Акцент ставиться на взаємодії людини з її сім'єю чи системою відносин, у яких вона перебуває.
Ці технології успішно застосовуються і в налагодженні бізнес-процесів, бізнес-комунікації, коучінгу - усюди, де існує якась система та людські відносини.
Завдяки цьому напряму ефективно вирішуються комунікативні проблеми, міжособистісні стосунки, образи, страхи, неврози, комплекси, поліпшуються відносини батьків із дітьми. З'являється більше доброти, кохання та розуміння.


Системная семейная терапия помогает понять отдельного человека в контексте его социальных связей.
Системная семейная терапия позволяет психологу работать как с целой семьей, так и с одним членом семьи. Данный комплексный подход позволяет рассматривать не просто отдельного субъекта (не зависимо от количества человек), а взаимодействие и взаимоотношения внутри и вовне целостной системы. Клиент может сам прочувствовать свое объективное отношение к возникшим трудностям и понять, что при этом чувствуют по отношению и к нему, и к данным трудностям другие члены его семьи. Клиент смотрит на себя, на ситуацию и на вовлеченных в нее людей как бы со стороны, их "глазами". При этом главная цель терапии - помочь Клиенту найти для себя правильное решение ситуации, т.е. поставить цель - которая может быть для него наиболее благоприятной, а затем найти и проанализировать ключевые точки процесса, двигаясь по которым, человек придет к правильному для себя решению и достижению поставленной цели.
Акцент ставится на взаимодействии человека с его семьей или системой отношений, в которых он находится.Эти технологии успешно применяются и в налаживании бизнес-процессов, бизнес-коммуникации, коучинге, - всюду, где существует какая-либо система и человеческие отношения.
Благодаря этому направлению эффективно решаются коммуникативные трудности, межличностные отношения, обиды, страхи, неврозы, комплексы, улучшаются отношения родителей с детьми. Появляется больше доброты, любви и понимания.

Ирина Алексеевна Селивановская

системні психотерапевти

Мають сертифікати про навчання методу Системна сімейна психотерапія:

годин: 144
специаліст, знайомий з методом
Основные темы с которыми я работаю это:
- отношения с родителями;
- трудности в построении отношений с партнёрами;
- семейные сценарии и их влияние;
- повторяющиеся проблемы в отношениях с партнёрами;
- разочарование в отношениях;
- потеря собственной ценности;
- самореализация.
Кризисные достояния:
- апатия, депрессия;
- потеря близкого человека;
- развод.
сторінка психолога
годин: 125
специаліст, знайомий з методом
Личностные проблемы, межличностные отношения, семейные проблемы. Организационное консультирование (процессы набора, обучения, мотивации; управление персоналом). Тренерство.
Разные возрастные категории. Различные общественно-политические взгляды и жизненные убеждения. сторінка психолога
годин: 120
специаліст, знайомий з методом
Запити, з якими працюю:
- відносини в парі, зради, нерозуміння, співзалежні відносини;
- тривожні стани жінок військових, налагодження стосунків на відстані;
- складнощі адаптаії до умов війни в середині країни, питання еміграції та інтеграції за кордоном;
- емоційне вигоряння;
- самооцінка (невпевненість у собі, неприйняття, сумніви у своїх силах та можливостях);
- дитячо-батьківські відносини (травми, переживання, нав'язані переконання, які не дають жити повноцінним та щасливим життям)
- питання виховання дітей в сучасних реаліях;
- особисті кордони (невміння говорити "ні", відстоювати власні інтереси тощо)
- сором, провина, тривога, підвищена стурбованість;
- апатія, відсутність мотивації, цілей;
- травма, втрата та горе;
- пошук опор та ресурсів для життя під час війни. сторінка психолога
+ в обрані

коментар
годин: 110
специаліст, знайомий з методом
- відносини з партнером;
- емоційна сепарація;
- сексуальні відносини;
- втрата;
- тривога та страхи;
- підтримка у кризі;
- работа с травмою;
- робота з родинною системою;
- пошук себе. сторінка психолога
годин: 108
специаліст, знайомий з методом
Приходите ко мне за поддержкой, если вы:
- часто оказываетесь в состоянии тревожности, беспокойства за свое здоровье, у вас есть психосоматических недомогания;
- вам трудно общаться с людьми, а хотелось бы;
- вам сложно управлять временем, проведенным в виртуальном пространстве, туда уходят часы, дни, годы;
- вы часто представляете жизнь, которую могли бы иметь, но не чувствуете в себе сил, чтобы воплотить ваши замыслы;
- вы удобны для всех вокруг, кроме себя;
- вас мало что радует, и много что злит или огорчает;
- у вас есть сложности с принятием себя, своего тела и внешности;
- уже отчаялись найти партнера или ваши отношения не длятся дольше пары месяцев;
- вы недавно или уже давно расстались с партнером, но не можете его забыть;
- ваша жизнь соответствует вашему пониманию успешной, но вас не отпускает ощущение тоски;
- у вас нет ясного запроса, но есть желание освоить себя и свои возможности.
Вместе мы поищем ваше спокойствие и ваш драйв, и найдем то, что делает вас вами.
На данный момент из-за ситуации в стране принимаю только онлайн. сторінка психолога
годин: 80
специаліст, знайомий з методом
Тревога и страх, в том числе панические атаки и фобии
Нарушения сна
Депрессия
Навязчивые мысли и действия
Психосоматические расстройства и заболевания
Зависимости (алкогольная, любовная и др.)
Посттравматическое стрессовое расстройство
Нарушение эмоций и поведения у детей и подростков сторінка психолога
годин: 2
специаліст, знайомий з методом
- семейные проблемы;
- гармонизация межличностных отношений;
- страхи, тревоги, панические атаки;
- чувство вины;
- чувство обиды;
- повышение самооценки;
увеличение денежного потока;
- сложности с принятием решения; и др. сторінка психолога

Знайти психотерапевта в методі системна сімейна психотерапія?

Регіон:
Ціна консультації: до
Працює:Працює з запитом:
Стать:
Років досвіду від:

Терапевтичний метод...Інші напрями психотерапії, методи та техніки:

психотерапія Символдрама
Кататимно-імагінативна психотерапія
психотерапія Психодрама
Монодрама
психотерапія Позитивна психотерапія
Позитивна психотерапія Н.Пезешкіана
психотерапія Піскова психотерапія
Юнгіанська піскова терапія
психотерапія НЛП
Нейро-лінгвістичне програмування

Якщо Ваша анкета є в нашій базі психологів, авторизуйтесь, щоб висловитися тут!

qr